Työntekijälle

Sinulle kertyy työeläkettä työansioista, vakuutettujen luottamustoimien palkkioista ja yrittäjän tai maatalousyrittäjän työtulosta. Myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä.

Vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä

Työeläkekuntoutus

Työkyvyttömyys- eläkkeet

Perhe-eläke

Pensionsförmåner